Medlemsförmåner

Utöver de tjänster som SFRO erbjuder, kan du som medlem i SFRO ta del av olika förmåner genom Reservofficerarna. Exempelvis erbjuds rabatt på försäkringar och lån. Mer information finns på Reservofficerarnas hemsida

Reservofficerarna är i sin tur knutet till SACO, som bl a erbjuder inkomstförsäkring. Läs mer på SACO:s hemsida.