Föredrag: RO P-O Sverlinger, vd Marin Mätteknik, berättar om ”kartering under vattenytan med fotografisk kvalitet samt modern röjning av äldre ammunition och minor i fredstid”
Tid: onsdag 10 april, kl. 18.00 (samling), 19.00 (föredrag)
Plats: Älvsborgsmässen, Göteborgs garnison – OBS! SFRO-G medlemsskap krävs för inpassering
Anmälan: senast fredag 5 april till Frederic Grahn, via mail frederic.grahn@valeo.com alt. mobil 0702-476098
Övrigt: barmat och dryck till mässpriser!