Innehåll

Ordförandens rader

Avisering via e-post

Kretsarna

Ordförandens rader

Nu läser två kadetter reservofficersutbildning i Marinen med examen 2019. Redan nu pågår rekrytering till utbildningen som börjar till sommaren. Det första rekryteringsfönstret är öppet fram till 2 september och gäller sjömän och soldater som är anställda i Försvarsmakten. Känner du någon som skulle kunna vara intresserad, tipsa gärna. Ansökan sker via Försvarsmaktens hemsida. Ytterligare information finns på Reservofficerarnas hemsida.

Avisering via e-post
För att minska antalet utskick kommer förbundet att gå över till avisering via e-post. Får du detta utskick kommer du inom en snar framtid få avisering per e-post i stället för via brev. Vill du fortfarande ha avisering via brev ytterligare ett litet tag till, kan du höra av dig till förbundet.

Kretsarna

Malmökretsen

25 augusti, kl 09.00-17.00 Dagssegling, Öresund, anmälan till richard.bergman@pro-veritas.se. Vi träffas vid SIGMA-huset, dockan i Malmö. Kläder efter väder och har du egen flytväst ta gärna med den. Skor med mjuka skosulor. Glöm inte ID-kort då vi seglar mellan Danmark och Sverige.

8 september, kl 10.00 Bunkervandring, Margaretaplatsen Helsingborg, kl. 10.00, medtag egen ficklampa. Kostnadsfritt. Efter guidningen tar vi en tura som betalas av enskilde. Anmälan senast fredag 31 augusti till  Carl Ahlgren, telefon: 0706-121 992 e-post: carl@navisense.se

19 september, kl 18.00, C P7 informerar, Försvarsutbildningsförbund (kursgården), Ljungvägen 1, Höllviken, middag i restaurang Havsnära, anmälan senast 7 september till Jonas Stålhandske Palovaara, telefon: 0705-982981, e-post: jsp@sverof.se

25 oktober, kl 18.00, Föredrag: Malmös polismästare, E.ON, Carl Gustavs väg 1, Malmö  Malmös polismästare Stefan Sinteus, tillika reservofficer, berättar om det aktuella läget, enklare måltid, anmälan senast 18 oktober med namn, förening samt ev. mat allergi till Kenneth Adler, telefon: 0730-211130, e-post: ka@sverof.se.

Göteborgskretsen

5 september, kl 18.00, Föredrag: Bengt Andersson, Älvsborgsmässen Göteborgs garnison, Transport erbjuds från COOP Käringberget kl 1745 (ange i anmälan), ROSIG, fri barmat och dryck till mässpriser för alla medlemmar, anmälan och frågor senast 3 september tillinfo@rosig.se alt Pierre Dicksson, 0736-844429.

14 september, Studiebesök: LV6 museum samt flygmuseet Ängelholm, tid och plats ESO, LV6 Kamratförening via SFRO-G, anmälan senast 3 september till Jan Frumerie jan@frumerie.net, eller 031- 282959.

21 oktober, kl 10.00-13.00, Glockenspeil, Volvo pistolskytteklubb, eget vapen kan medtagas, kläder och skor för utebruk, SFRO bjuder på korv och fika. Datumet är preliminärt. SFRO-G

Anmälan senast 17 oktober till Frederic Grahn, 0702-476098, frederic.grahn@valeo.com.

Stockholmskretsen

Se kretsens Facebooksida för senaste programmet.
För mer information om kretsprogrammen, se sfro.se