Innehåll

Ordförandens rader

Förbundsårsmöte

Händer under vinter och vår

Kretsarna

Ordförandens rader

Det är glädjande att Marinen återigen är ett föredöme i reservofficersfrågor. Jag har tidigare uttryckt viljan att få fler RO som vill, kan och får tjänstgöra. Det sker nu i dubbla linjer genom den återupptagna nyutbildningen och uppfräschningsutbildningen ”ROK 5/56″. De tre kadetter som tar officersexamen och påbörjar sjötjänstgöring i sommar skall följas av fem nya kadetter. ROK 5/56 ges för andra gången i år, fjärde helgen i augusti, och för nästa år är en fortsättningskurs planerad. Jag vill redan nu rekommendera intresserade reservofficerare att anmäla intresse att tjänstgöra och att gå kursen, jag gissar att det underlättar om man dessutom förtydligar vad man kan bidra med.

Peter Thomsson

Förbundsårsmöte

Medlemmar i SFRO kallas till årsmöte den 15 mars kl 18.00 på Kastellet, Kastellholmen med efterföljande middag på M/S Segelkronan. Anmälan görs senast den 8 mars till gbl@setterwalls.se.

Välkomna!

Händer under vinter och vår

15 mars, kl 18.00, SFRO årsmöte, Kastellet, Kastellholmen, Stockholm 

7 april, kl 18.00, UppSjös jubileumsbal, Norrlands nation, Uppsala

23-26 augusti, ROK 5/56 (avrustningskurs), Sjöstridsskolan, Karlskrona

Kretsarna

Malmökretsen

7 februari kl 18.18, Årsmöte, Sjövärnskåren Öresunds lokal, Vaktgatan, Malmö. Efter årsmötet följer föredrag av örlkn Jan Tornerhjelm som kommer tala om Östersjön från kalla kriget fram till och med idag och avslutningsvis ärtsoppa och punsch. Anmälan till sfro-m@sfro.se

Göteborgskretsen

1 mars, kl 18.30, SFRO-G årsmöte, S/S Marieholm, därefter föredrag och middag i gemensam regi med ROSIG. Anmälan till sfro-g@sfro.se

Stockholmskretsen

20 februari, kl 17.45, Årsmöte med föredrag av Johan Norberg, FOI om rysk militär förmåga – implikationer för Östersjöområdet, Kastellet, Kastellholmen. Efterföljande middag ombord M/S Segelkronan. Anmälan till Christian Hoas på osa@marinensro.se eller 070-7158039