Förbundets årsmöte
9 mars, kl 18.00 SFRO årsmöte, Kastellet, Kastellholmen med efterföljande middag på M/S Segelkronan. Anmälan senast den 2 mars till kansli@sfro.se.

Göteborgskretsens årsmöte
1 mar, kl 18.30, SFRO-G årsmöte, S/S Marieholm, därefter föredrag och middag, kmd Lennart Bengtsson berättar om tiden som försvarsattaché i Sydostasien och det s.k. ”ubåtsspelet”. Anmälan senast 26 feb till jacob.forssblad@dbschenker.com (0706-698416).

Malmökretsens årsmöte
9 feb, kl 18.18, SFRO-M årsmöte, Sjövärnskåren Öresunds kårstuga, Limhamn, därefter föredrag av SFRO:s ordförande örlkn Peter Thomsson. Anmälan senast 2 feb till Johan Lindström limpers@hotmail.com (0725-33 30 44).

Stockholmskretsens årsmöte
21 feb, kl 18.00, SFRO-S årsmöte,  Kastellet, Kastellholmen, därefter föredrag av Magnus Ranstorp ”IS-resenärer och andra terrorismrelaterade problem”. Middag ombord Segelkronan. Anmälan senast 17 feb till osa@marinensro.se.