Rekrytering till reservofficersutbildning med examen 2018 pågår nu på Försvarsmaktens hemsida.

Det är Fjärde sjöstridsflottiljen som efterlyser sökanden till utbildningen som ska leda till reservofficersanställning med inledande tjänstgöring i befattning ombord som ytstridsofficer. Senare i karriären är avsikten att tjänstgöring ska genomföras i stabsbefattningar.

Sökanden skall vara studiemotiverad och redan ha en akademisk examen eller ha för avsikt att skaffa en sådan.

Utbildningen pågår under 52 veckor, med examen under våren 2018. Sista anmälningsdag är redan 29 januari.

-Det är mycket glädjande att reservofficersförbundens intressearbete haft inverkan och att Marinen för första gången på tio år kommer genomföra reservofficersutbildning med start redan i vår, säger SFRO:s ordförande örlkn Peter Thomsson.

Förbundet ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och bidrar gärna till att göra utbildning och tjänstgöring till bästa tänkbara.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida.