Den 1 oktober började Oscar Karlflo börja som ny kanslichef och ombudsman på Reservofficerarnas kansli. Oscar är utbildad statsvetare och utbildar sig till reservofficer. Han har tidigare bland annat tjänstgjort vid FN-insatsen i Mali. För kontaktinformation se Reservofficerarnas hemsida.