Styrelse

shapeimage_2-2

Förbundsstyrelsen 2016

Ordförande
Örlkn Peter Thomsson, kurs 97
E-postadress: ordforande [a] sfro.se

Sekreterare
Örlkn Girion Blomdahl
E-postadress: sekreterare [a] sfro.se

Skattmästare
1.Serg Eric Berglund
E-postadress: skattmastare [a] sfro.se

Utbildningssekreterare
Örlkn Filip Brännström
E-postadress: utbildning [a] sfro.se

Ledamöter
Örlkn Jonas Montgomery
Örlkn Johan Hamnegård
Örlkn Christian Hoas, Stockholmskretsen
Örlkn Johan von Otter, Göteborgskretsen
Kn Johan Lindström, Malmökretsen

Personliga suppleanter för styrelseledamöterna
Örlkn Nils Kjellgren
1.Serg Johan Dahl
Kn Sabrina Jikander
Örlkn Ulric von der Esch
Kn Jonas Jonsson
Mj Mats Wigert (för Hoas)
Örlkn Ulf Larson (för von Otter)
Kn Patrik Lilja (för Lindström)