shapeimage_2-2

Förbundsstyrelsen 2018

Ordförande
Örlkn Johan Hamnegård, kurs 04
E-postadress: ordforande [a] sfro.se

Sekreterare
Örlkn Girion Blomdahl
E-postadress: sekreterare [a] sfro.se

Skattmästare
1.Serg Eric Berglund
E-postadress: skattmastare [a] sfro.se

Utbildningssekreterare
Örlkn Filip Brännström
E-postadress: utbildning [a] sfro.se

Ledamöter
Örlkn Christian Hoas, Stockholmskretsen
Örlkn Johan von Otter, Göteborgskretsen
Kn Johan Lindström, Malmökretsen 
Örlkn Benny Rosén
Lt Carl Ortner

Suppleanter
Örlkn Nils Kjellgren
1.Serg Johan Dahl
Kn Sabrina Jikander
Örlkn Ulric von der Esch
KK Patrik Selling
Mj Mats Wigert (för Hoas)
Örlkn Ulf Larson (för von Otter)
Kn Patrik Lilja (för Lindström)