sto1

After Work för Marinens reservofficerare 30 maj (nytt datum) 

Med sommarens intågande är det återigen dags för KAROF-S och SFRO-S att samla Marinens reservofficerare med vänner till en After Work i Stockholm! Varmt välkomna till Oaxen krog i gamla Djurgårdsvarvet vid Beckholmsvägen 26 på Djurgården tisdagen 30 maj från kl 17 fram till ca kl 20. Bjud med kursare, andra kollegor m.fl. och kom förbi när det passar! Ingen föranmälan.
 
Varmt välkomna!
 
 
Bildresultat för oaxen krog
Följ Stockholmskretsens aktiviteter per mail och på kretsens Facebook-sida.
Får du inte Stockholmskretsens e-postutskick? Hör av dig till webmaster@sfro.se.