Kontakt

dubbelman

Kontakt

Ordförande        Örlkn Peter Thomsson                ordforande(a)sfro.se

Sekreterare       Örlkn Girion Blomdahl             kansli(a)sfro.se

För övergripande frågor, kontakta sekreterare örlkn Girion Blomdahl per e-post kansli(a)sfro.se.

Klicka här om du vill prenumerera på förbundets mailinglista.

En lista över samtliga ledamöter i styrelsen finns under ”Styrelsen”. Kretsarnas kontaktuppgifter finns under fliken ”Kretsar”.

Om du vill engagera dig i förbundet, tag kontakt med förbundstyrelsens ordförande örlkn Peter Thomsson, ordforande(a)sfro.se.

För att skicka in material till hemsidan eller tidningen, kontakta örlkn Johan Hamnegård, ansvarig för informationsgruppen, info(a)sfro.se.

För information om och beställning av profilartiklar, skriv till profilartiklar(a)sfro.se.

Du uppdaterar dina adressuppgifter per e-post till rulla(a)sfro.se eller med det här formuläret.

Örlkn Filip Brännström är utbildningsansvarig och nås på e-post utbildning(a)sfro.se.

Örlkn Johan Hamnegård är webbansvarig och nås på e-post webmaster(a)sfro.se.

Förbundets adress är:
Svenska Flottans Reservofficersförbund
Box 2147
103 15 STOCKHOLM

Besöksadress:
Lilla Nygatan 14