shapeimage_3Välkommen till SFRO

Svenska Flottans Reservofficersförbund är en sammanslutning av och för reservofficerare i Marinen. Här kan Du finna mer information om förbundet och dess tre kretsarnyheter som berör medlemmarna samt läsa vad som sker i förbundet under Styrelsen informerar.

Under fliken Kontakt finns information om hur Du lättast kan nå förbundet.